Perioodiliste väljaannete ja raamatute märgistamine vöötkoodiga

ISSN (International Standard Serial Number) on rahvusvaheline perioodiliste väljaannete 8-kohaline standardnumber, ISBN (International Standard Book Number) raamatute ja ISMN (International Standard Music Number) nootide standardnumber.

Oma väljaande märgistamiseks vöötkoodiga tuleb kirjastajal esmalt pöörduda Rahvusraamatukogus asuva Eesti ISBN / ISSN Keskuse poole, kes väljastab talle vastava ISBN, ISSN või ISMN standardnumbri.

Vöötkoodi moodustamisel tuleb lähtuda järgmisest:

 1. ISBN standardnumbri puhul moodustatakse vastav EAN-vöötkoodi Eesti ISBN Keskuse poolt raamatule omistatud ISBN'i 13-kohalise numberkoodi alusel spetsiaalset arvutitarkvara (näiteks COREL Draw) kasutades.

  ISBN ehk raamatu standardnumbri alusel moodustatud EAN-vöötkoodi GS1 Tooteregistrisse ei kanta.

 2. ISMN standardnumbri puhul moodustatakse vastav GTIN-13 numberkood rahvusvahelise prefiksi 979 lisamisel. Prefiksile järgneb number 0 ning seejärel Eesti ISMN Keskuse poolt noodiraamatule omistatud ISMN 8-kohaline numberkood.

  GTIN-13 koodi numberstruktuur on seega järgmine:

  GS1 prefiks ISMN number kontrolljärk
  9 7 9 0   N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

     N5 - N12     ISMN 8-kohaline numberkood (kontrolljärguta)

     N13     kontrolljärk, mis arvutatakse eelnevate numbrite väärtusest vastava algoritmi alusel

  ISMN ehk noodiraamatu standardnumbri alusel moodustatud GTIN-13 koodi GS1 Tooteregistrisse ei kanta.

  GTIN-koodist vöötkoodi saamiseks kasutatakse spetsiaalset arvutitarkvara.

 3. ISSN standardnumbri valdajal tuleb täita GS1 Estonia liikmeks astumise ankeet-avaldus ja tasuda ühekordne liitumismaks (registritasu) 63.- EUR.

  ISSN ehk perioodilise väljaande standardnumbri alusel moodustatud GTIN-13 kood, väljaande nimetus ja kirjastaja kontaktandmed kantakse GS1 Tooteregistrisse.

  GTIN-koodist vöötkoodi saamiseks kasutatakse spetsiaalset arvutitarkvara.