GEPIR (Global Electronic Party Information Register) on rahvusvaheline GS1 register, mis võimaldab:

  • GTIN numbrite järgi leida toote registreerinud firma kontaktandmed või konkreetse toote nimetuse
  • GLN numbrite järgi leida firma/lao/filiaali/kaupluse täpse asukohaaadressi või globaalse asukohakoodi registreerinud firma kontaktandmeid
  • Firma nime järgi leida kontaktandmed