Ajalugu

14.mail 2023 sai GS1 Estonia 30-aastaseks.

Vöötkoodi lugu sai alguse Florida rannas…

kui Norman Joseph Woodland joonistas maailma esimese vöötkoodi rannaliivale. Ja see esimene vöötkood muutis maailmamastaabis kõike – alates esimesest nätsupakendile trükitud vöötkoodist kuni tänaste jaekaubanduses, toitlustuses, tervishoius, tööstuses, panganduses kasutatavate täiustatud vöötkoodistandarditeni välja.

1973 – 3.aprillil kinnitasid USA jaekaubanduse ja toidukaupade sektori liidrid ühtse standardi toodete identifitseerimiseks – UPC vöötkoodi (Universal Product Code)

1974 – asutati USA-s mittetulunduslik standardiorganisatsioon Uniform Code Council (UCC) ning 26.juunil skaneeriti esimene vöötkoodiga toode (Wrigley nätsupakk) Ohios asuvas Marshi supermarketi kassas

1976 – otsustati lisada UPC vöötkoodile 13.-nes number, mis võimaldaks vöötkoodisüsteemi hakata globaalselt kasutama

1977 – asutati Belgias Brüsselis 12 riigi esindajate poolt rahvusvaheline mittetulunduslik standardiorganisatsioon EAN® (European Article Numbering). Uus EAN vöötkood ühildub täielikult UPC vöötkoodiga USA-s.

1980 – alustati globaalse asukohakoodi standardi (GLN – Global Location Number) loomisega

1983 - traditsioonilisi vöötkoode laiendatakse ja neid kasutatakse hulgipakenditel – karpidel, kastidel

1984 – Euroopa EAN® Assotsiatsioonist saab EAN® International seoses Jaapani, Austraalia, Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika EAN® organisatsiooniga ühinemisega

1989 – logistiliste ühikute märgistamiseks täiendatakse vöötkoodistandardit ja töötatakse välja UCC/EAN-128 vöötkood koos rakendusidentifikaatoritega AI, mis võimaldavad vöötkoodis näidata lisainfot (säilivuskuupäev, partiinumber, kogus jne.).

EAN® avaldab oma esimese elektroonilise andmevahetuse (EDI) rahvusvahelise standardi, luues kaubanduspartneritele tõhusa, turvalise ja automatiseeritud viisi sujuvaks teabevahetuseks ja üksteisega suhtlemiseks.

1992 - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja presiidium otsustab moodustada kasumit mittetaotleva organisatsiooni – Eesti Kaubakoodi Assotsiatsiooni (EAN-EESTI), kelle ülesandeks hakkab olema vöötkoodide väljastamine, vöötkoodialase töö koordineerimine ja Eesti Vabariigi esindamine rahvusvahelises organisatsioonis EAN® International.

1993 – 14.mail Šveitsis, Baselis toimuval EAN® International’i Peaassambleel võetakse EAN-EESTI ühehäälselt vastu EAN® International’i liikmeks 68.-nda riigina ja väljastatakse Eestile riigiprefiks 474. EAN-EESTI väljastab 45 asutajaliikmele omakorda ettevõtteprefiksid ja alustab vöötkoodiregistri haldamisega

1996 - septembris tehakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse otsusega (lähtuvalt uuest mittetulundusühingute seadusest) EAN-EESTI-le ettepanek registreerida organisatsioon iseseisva juriidilise isikuna

1997 – jaanuaris registreeritakse EAN-EESTI mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, uueks nimeks saab EAN-EESTI MTÜ

2003 – alustatakse raadiosagedusel RFID põhineva vöötkoodistandardi EPC (Electronic Product Code) väljatöötamisega eesmärgiga parandada varude täpsust ja suurendada tarneahela nähtavust

2004 - kinnitatakse esimene kahemõõtmeline kahedimensionaalne DataMatrix vöötkood.

Käivitatakse GS1 globaalne andmete sünkroonimisvõrk (GS1 GDSN), mis võimaldab ettevõtetel jagada kvaliteetset tooteteavet.

2005 – EAN®International ja UCC ühinevad luues ühtse rahvusvahelise organisatsiooni GS1, kuhu kuuluvad 101 riigi organistasioonid. Nimemuutus toimub vastavalt ka teistes riikides, EAN-Eestist saab GS1 Estonia

2006 - GS1 toob turule esimese ülemaailmse jälgitavuse standardi, mis sillutab teed tarneahela täiustatud koostalitlusvõimele ja läbipaistvusele

2013 - GS1 saab USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) akrediteeringu meditsiiniseadmete ülemaailmseks ja kordumatuks tuvastamiseks väljastamaks UDI koode

2018 - GS1 laieneb finantssektorisse juriidiliste isikute tunnuste akrediteeritud väljastajana – LEI koodid, mis tuvastavad unikaalselt finantstehingutes osalevaid ettevõtteid

2019 - GS1 registriplatvorm (Global Registry Platform) loodi GS1 ettevõtteprefiksite (Global Company Prefix) , globaalsete GTIN-koodide ja GS1 globaalsete asukohanumbrite (Global Location Number) usaldusväärse allikana. Teenus Verified by GS1 võimaldab brändiomanikel jagada oma toodete põhiandmeid, kus jaemüüjad ja keskkonnad saavad kontrollida müüdavate toodete identiteeti.

2020 - GS1 Digital Link standard kasutab QR-koode, et aidata tarbijatel luua veebis hulgaliselt kaubamärgiga seotud andmeid, sealhulgas tooteteavet, tutvustusi, koostisosi, retsepte ja palju muud.

2021 - GS1 toetab tööstust eesmärgiga lugeda 2027. aasta lõpuks jaemüügikassades üle maailma kahemõõtmelisi vöötkoode – QR-koode ja GS1 DataMatrixi vöötkoode.

2023 - GS1 tähistab vöötkoodi 50. aastapäeva koos oma 116 kohaliku GS1 liikmeorganisatsiooniga. Üle 1 miljardi toote kannavad nüüd GS1 vöötkoode, mida skannitakse iga päev miljardeid kordi üle maailma.