Liikmemaksud

Ühekordne liitumistasu 50 EUR (FIE puhul 50 EUR)

Aastamaks

Eelmise aasta müügitulu
(tuhandetes eurodes)
Esimese aasta liikmemaks sõltub GS1 Estonia’ga liitumise ajast
jaanuar-märts
EUR
aprill-juuni
EUR
juuli-september
EUR
okt.-detsember
EUR
FIE 60 45 30 15
0..190 120 90 60 30
190..600 200 150 100 50
600..1900 340 255 170 85
1900..6000 460 345 230 115
6000..19000 600 450 300 150
19000..45000 800 600 400 200
>45000 1200 900 600 300

Kui firma taotleb ainult globaalset asukohakoodi GLN või SSCC ettevõtteprefiksit, siis ühekordne liitumistasu on 50 EUR ja iga-aastane liikmemaks 72 EUR.

Esimese aasta liikmemaks sõltub GS1 Estonia’ga liitumise ajast
jaanuar-märts
EUR
aprill-juuni
EUR
juuli-september
EUR
okt.-detsember
EUR
Ainult GLN-koodi/SSCC ettevõtteprefiksi kasutusõigus 72 54 36 18