Andmevahetus
GS1 standardid äriteabe vahetuseks

GS1 standardid võimaldavad ettevõtetel ja äripartneritel kasutada "ühist keelt", et identifitseerida tooteid, koguda infot kaupade liikumise kohta kogu tarneahela ulatuses ning jagada seda teavet üle maailma. GS1 standardite kasutamine annab vastused küsimustele mis, kus, millal ja miks on konkreetne toode läbi tarneahela liikunud võimaldades selle jälgimist algallikast poeletini.

GS1 standardid hõlbustavad äripartneritevahelist koostööd tarneahela optimeerimisel ja äriprotsesside efektiivsemaks muutmisel ning vähendavad inimeste poolt tekitatavaid vigu ja kulusid.

GS1 süsteemi kolm andmevahetusstandardit on: globaalne tooteandmete sünkroniseerimine (GDSN - Global Data Synchronisaton Network), elektrooniline andmevahetus (EDI) ja raadiosagedusel töötav elektrooniline tootekood (EPCIS - Electronic Product Code Information Services).

Toote põhiandmed

Toote põhiandmed on eelnevalt kokkulepitud parameetrid toote kohta, mis kirjeldavad toodet, näiteks pikkus, laius ja sügavus. GS1 GDSN võimaldab äripartneritel ülemaailmselt vahetada standardiseeritud ja sünkroniseeritud andmeid kogu tarneahela ulatuses reaalajas. Toote põhiandmed sisestatakse GDSN-sertifitseeritud andmebaasi, kus iga toode on unikaalselt identifitseeritud GTIN-koodiga, mis on omakorda seotud firma globaalse asukohakoodiga GLN.

Tehinguandmed

Tehinguandmed on äripartnerite poolt kogu tarneahela ulatuses vahetatavad ärisõnumid, näiteks arved, tellimused ja saatelehed. GS1 EDI – struktureeritud andmete elektrooniline edastus eelnevalt kokkulepitud standardiseeritud sõnumitena erinevate arvutisüsteemide vahel, mis tagavad kiire, efektiivse ja täpse äriandmete vahetuse ning automaatse töötlemise.

Reaalaja andmed

Elektrooniline tootekood on “uue põlvkonna” vöötkood, mis ühendab kaht tehnoloogiat – vöötkoodi ja raadiosageduskoodi RFID (Radio Frequence Identification). EPCIC (Electronic Product Code Information Services) võimaldab toodete jälgimist reaalajas kiirendades oluliselt kaupade liikumist. EPC raadiosagedusel töötavad etiketid koosnevad elektroonilisest kiipkaardist, mis on ühendatud antenniga. Kiibis sisalduv informatsioon vahendatakse antenni kaudu lugemisseadmega. Tootmise ja turustamise tingimustes kasutatavad EPC etiketid on passiivsed. Neil ei ole oma energiaallikat: kiibi aktiveerimiseks ja andmevahetuseks vajaliku energiaga varustab süsteemi lugeja poolt tekitatud elektromagnetväli.

Täiendavat infot leiate GS1 standardid ja juhendmaterjalid.