Liikmed

GS1 Estonia liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja assotsieerunud liikmeteks.

Tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, välismaa äriühingute filiaalid ning füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle põhitegevuseks on majandustegevus.

Tegevliikmed järgivad GS1 Estonia põhikirja, liikmelisuse üldtingimusi ja maksavad iga-aastast liikmemaksu. Tegevliikmetel on GS1 Estonia üldkoosolekul hääleõigus. Tegevliikmetel on õigus kasutada oma toodete märgistamiseks Eesti riigi prefiksiga algavaid rahvusvahelise GS1 süsteemi vöötkoode (GTIN) ning saada kõiki liikmetele pakutavaid teenuseid.

Assotsieerunud liikmeteks saavad olla perioodiliste väljaannete kirjastajad, kes soovivad oma väljaandeid märgistada rahvusvahelise GS1 süsteemi vöötkoodidega ning on eelnevalt Eesti ISSN Keskuses oma ajalehele/ajakirjale registreerinud ISSN koodi. Assotsieerunud liikmed maksavad ühekordse liitumistasu summas 63 eurot. Assotsieerunud liikmetel ei ole GS1 Estonia üldkoosolekul hääleõigust.