GS1 ESTONIA LIIKMEKS ASTUMISE ANKEET-AVALDUS

Taotleja

(äriühing, MTÜ, FIE)

(äriregistri kood)

Kontaktid

(e-post)

(telefon)

(veebileht)

(e-post liikmemaksu arve saatmiseks)

Juriidiline aadress

(tänav)

(maja)

(korter)

(alevik, küla)

(linn, vald)

(maakond)

(postiindeks)

(riik)

Postiaadress

(täita, kui erineb juriidilisest aadressist)

(tänav)

(maja)

(korter)

(alevik, küla)

(linn, vald)

(maakond)

(postiindeks)

(riik)

Taotleja esindaja

(nimi)

(ametinimetus)

(e-post)

(telefon)

Kontaktisik

(nimi)

(ametinimetus)

(e-post)

(telefon)

   Firma eelmise majandusaasta müügitulu tuhandetes eurodes (märgistada käibevahemik):
    0..190    190..600    600..1900    1900..6000    6000..19000    19000..45000    >45000   

   Käesolevaga taotlen (märgista ruut):
      jae- ja/või hulgipakendi GTIN-koodi   
      muutuva kaaluga (näit. liha-, kalatooted, juust) toodete koodi   
      ainult GLN-koodi (globaalse asukohakoodi)   
      SSCC-koodi ettevõtteprefiksi   

   kasutusõigust ja taotleja kontaktandmete ning GTIN/GLN-koodide kandmist GS1 registrisse.

   GTIN-koodiga märgistatavate erinevate toodete prognoositav koguarv (GLN-koodi taotluse puhul ei ole vaja näidata):
    kuni 1000 eri nimetust    kuni 10000 eri nimetust    kuni 100000 eri nimetust