GTIN KOODI KASUTUSLITSENTSI TAOTLUS


(äriühing, MTÜ, FIE)

(tänav, maja)
(linn, vald, küla)
(maakond,postiindeks)

(nimi)

Käesolevaga taotlen GTIN-13 koodi kasutusõigust järgmisele tootele:

aastaks

Olen tutvunud ja nõustun GTIN koodi kasutuslitsentsi tingimustega