Toote registreerimine GS1 andmebaasis

Amazonis kauplemiseks on vajalik oma tootele saada esmalt GTIN-kood, mille registreerimine käib GS1 organisatsiooni kaudu. Amazon kontrollib GTIN koodi autentsust globaalses GS1 andmebaasis, kuhu kõigi riikide GS1 organisatsioonid tooteandmed edastavad. GTIN-koodi saab taotleda siin.

Toote registreerimine Amazoni keskkonnas

Üks levinumaid veateateid toote registreerimisel Amazonis on The value specified is lesser than the minimum allowed for the field, mis tähendab, et sisestatud number ei ole õige pikkusega. Arvatavasti olete valinud rippmenüüst vale toote ID tüübi (GTIN vs EAN valikuprobleem).


Kui sisestate tooteinfot Amazoni, siis esimene kohustuslik atribuut on toote ID. See on unikaalne GTIN, mille olete registreerinud GS1-s.

Valides toote ID rippmenüüst GTIN, tuleb toote ID väljale sisestada 14-kohaline number ehk GS1 andmebaasis registreeritud GTIN-13 koodile lisada ette 0 (null).

Valides rippmenüüst EAN, tuleb toote ID väljale sisestada 13-kohaline GTIN-kood, mille registreerisite GS1 andmebaasis.

Toote ID rippmenüü muud valikud:

GCID - Amazon annab tootele pärast kaubamärgi registreerimist, kui teil on GTINi erand
ISBN - kui müüte raamatut. ISBN-number tuleb eelnevalt hankida ISBN keskusest
UPC - kui teile on GS1 US poolt väljastatud GTIN-12, peate valima UPC, mitte GTIN
ASIN - kui teil on juba Amazoni poolt pakutav number