Kes on GS1?

GS1 on enimkasutatav globaalne tarneahela standardite süsteem maailmas. Üle 2 miljoni ettevõtte enam kui 145 riigis üle maailma kasutab täna igapäevaselt GS1 standardeid toodete ja teenuste unikaalseks identifitseerimiseks, äripartneritega tooteinfo ja asukohainfo vahetamiseks. Standardite kasutamine lihtsustab elektroonilise kaubanduse protsesse tagades seejuures toodete täieliku jälgimise ja jälgitavuse.

GS1 numbrid ja vöötkoodid võimaldavad ettevõtetel, olenemata nende suurusest, tellida, tarnida tooteid, jälgida nende liikumist kogu tarneahela ulatuses üle maailma. GS1 organisatsioon on tunnustatud nii Rahvusvahelise Standardite Organisatsiooni ISO kui Euroopa Standardikomitee CEN poolt.

GS1 Estonia

GS1 Estonia on äripartneritest sõltumatu kasumit mittetaotlev organisatsioon, kes on ühiste kokkulepete loomise platvormiks erinevate äripartnerite vahel.

GS1 Estonia põhitegevuseks on GS1 standardile vastavate numberkoodide (GTIN/GLN-numbrite) registreerimine, GS1 süsteemi standardite tutvustamine, vöötkoodidealane konsultatsioon ja koolitus, GS1 Tooteregistri haldamine. GS1 Estonia on Eesti riigis ainus organisatsioon, kellele on antud rahvusvahelise GS1 organisatsiooni poolt õigus väljastada ettevõtetele GS1 standardnumbrite kasutusõigus. Iga GS1 liikmele väljastatud ettevõtteprefiks registreeritakse automaatselt rahvusvahelises globaalses registris, mida kasutavad paljud jaeketid ja kaubanduspartnerid üle maailma selleks, et kontrollida oma tarnijate GS1 globaalse ettevõtteprefiksi (Global Company Prefix GPC) legaalsust.