Liikmemaksud

Ühekordne liitumistasu 50 EUR

Aastamaks GTIN/GLN/SSCC taotlejale

Eelmise aasta müügitulu
EUR
Esimese aasta liikmemaks sõltub GS1 Estonia’ga liitumise ajast **
jaanuar-märts
EUR
aprill-juuni
EUR
juuli-september
EUR
okt.-detsember
EUR
Mikroettevõte, GTIN-koodide arv piiratud * 60 45 30 15
0 .. 190 tuhat 100 75 50 25
190 .. 600 tuhat 168 126 84 42
600 tuhat .. 1,9 milj. 280 210 140 70
1,9 .. 6 milj. 380 285 190 95
6 .. 19 milj. 496 372 248 124
19 .. 45 milj. 660 495 330 165
45 .. 70 milj. 840 630 420 210
>70 milj. 980 735 490 245
* müügitulu 0..190 tuhat eurot, võimalik genereerida maksimaalselt 9 GTIN koodi, saab taotleda vaid üks kord

** Edaspidi tasutakse liikmemaks igal aastal esimeses kvartalis täisaasta eest firma üle-eelmise aasta müügitulu suuruse alusel.

Aastamaks ainult GLN/SSCC taotlejale

Kui firma vajab ainult globaalset asukohakoodi GLN või GS1 ettevõtteprefiksit SSCC-koodide genereerimiseks, siis ühekordne liitumistasu on 50 EUR ja aastamaks sõltub GLN/SSCCde arvust :

Vajatavate GLN/SSCC-koodide arv Esimese aasta liikmemaks sõltub GS1 Estonia’ga liitumise ajast **
jaanuar-märts
EUR
aprill-juuni
EUR
juuli-september
EUR
okt.-detsember
EUR
kuni 10 GLN-koodi / 1 milj. SSCC-koodi kasutusõigus 60 45 30 15
kuni 1000 GLN-koodi / 100 milj. SSCC-koodi kasutusõigus 100 75 50 25
Firma, kes vajab üle 1000 GLNi/100 milj. SSCC, tasub aastamaksu vastavalt oma müügitulule (vt GTIN/GLN/SSCC taotleja aastamaksu tabelit).