Vöötkoodide testimine

GS1 Estonia pakub oma liikmetele tasuta vöötkoodi trükikvaliteedi kontrollimisteenust koos testimise aruandega. Vöötkood peab vastama kindlatele nõuetele, mida selle trükkimisel jälgida tuleb. Olulised on:

Nendest nõuetest kinnipidamist on võimalik määrata ka visuaalselt st. spetsiaalset testimisseadet kasutamata. On aga rida parameetreid, mida palja silmaga kindlaks ei tee, kuid mis on väga olulised vöötkoodi loetavuse tagamiseks. Kui tootjal/tarnijal on kahtlus trükitud vöötkoodi kvaliteedi osas, soovitame tuua originaalpakend/etikett GS1 Estonia kontorisse testimiseks. Vöötkoodi testitakse spetsiaalse lugemisseadmega LVS® Integra 9510, mis näitab selle vastavust GS1 spetsifikatsioonile ja ISO/IEC standardile.

Testimisprotsessi käigus hinnatakse minimaalset peegelduvust, kujutise kontrastsust, modulatsiooni, defektide olemasolu, dekodeeritavust, piisava trükivaba heleda ala olemasolu vöötide ees ja taga.