Vöötkoodi saamine

Tootele GTIN/EAN koodi saamiseks on kaks võimalust:

Liituda GS1 Estonia MTÜga

Liitudes GS1 Estoniaga saab firma/FIE iga-aastase liikmemaksu eest:
  • - õiguse kasutada piiramatul arvul kõiki GS1 süsteemi standardkoode ja kohustuse registreerida GS1 registris GTIN/GLN-koodid
  • - GS1 standarditealast nõustamist ja koolitust
  • - vöötkoodi trükikvaliteedi testimisteenust


Osta üksiku GTIN koodi kasutusõigus

  • - kui tegemist on alustava väikeettevõttega või ühekordse projektiga ja vöötkoodi vajatakse üksikule tootele
Ostes üksiku GTIN koodi kasutusõiguse:
  • - saab koodi kasutusõigust soovi korral aastakaupa pikendada
  • - ei saa kasutada teisi GS1 süsteemi standardkoode nagu GLN, GS1-128, SSCC, ITF-14, GTIN-8 jne.
  • - ei saa kasutada elektroonilises dokumendivahetuses vajaminevat ettevõtte globaalset asukohakoodi GLN