Andmehõive
GS1 vöötkoodid ja RFID-etiketid

Vöötkoodid on sümbolid, mida on võimalik elektrooniliselt lugeda laser- ja kaamerasüsteemidel põhinevate seadmetega.

Toodet märgistav GS1 numberkood transleeritakse masinloetavaks vöötkoodipildiks, mida loetakse optilise lugejaga (skänneriga) ning kodeeritakse siis arvutisüsteemide poolt ümber, salvestatakse ja töödeldakse.

GS1 süsteemi vöötkoodiga märgistatakse kaubaühikuid, logistilisi üksusi, varasid, teenuseid, asukohti suvalises tarneahela punktis. Lisaks unikaalsele identifitseerivale tootenumbrile võimaldab süsteem vöötkoodis kodeerida ka täiendavat teavet, näiteks parim enne kuupäev, seeria-/partiinumber jne. Selline info on eriti oluline toidukauba jälgitavuse ja ohutuse saavutamiseks.

Raadiosagedusel RFID (Radio Frequency Identification) töötav EPC (Electronic Product Code) etikett kasutab tooteinfo edastamiseks raadiolaineid ning võimaldab lugeda palju etikette samaaegselt. Üks esimesi GS1 standardil põhineva RFID etiketi kasutusalasid on transpordivahendite ja -pakendite (kaubakärud, konteinerid, kastid, karbid, tünnid jne) märgistus, mille puhul vähenevad märgatavalt nende kadu ja vargused. Kaupluses pakub RFID-il põhinev vöötkood alalise inventuuri sisseseadmise võimalust, tõhusamat kontrolli kaubavarude ja toodete värskuse üle, samuti kassa töö kiirendamist.

GS1 vöötkoodid

GS1 EPC/RFID

Täiendavat infot leiate GS1 standardid ja juhendmaterjalid.