Mis on LEI?

LEI kood ehk Legal Entity Identifier on rahvusvaheline tunnuskood, mis on mõeldud finantsturgudel tegutsevate ettevõtete unikaalseks identifitseerimiseks. Tegemist on 20-kohalise tähtnumbrilise koodiga, mis tagab läbipaistvuse ja turvalisuse erinevate finantsosaliste vahel, võimaldades seeläbi tehingute jälgitavust. Lisateave LEI kohta Finantsinspektsiooni ja GLEIFi veebisaidil.

GS1 Estonia ja LEI

LEI väljaandmise suhtes kohaldatakse rangeid eeskirju. Üksnes organisatsioonidel, kes on edukalt läbinud Global Legal Entity Identifier Foundation’i (GLEIF) akrediteerimisprotsessi, on õigus väljastada LEId. Neid LEIde väljastajaid nimetatakse kohalikeks tegevusüksusteks (LOU - Local Operating Unit). GS1 Germany sai LOU staatuse 2017.a. veebruaris. Kõik teie poolt tehtavad taotlused vaadatakse meie poolt üle ja edastatakse Saksamaale ning nemad väljastavad LEI.

Kes vajab LEI-d?

Ettevõtetele, kes kauplevad tuletisväärtpaberitega ja kellele on EMIR’i (Euroopa turu infrastruktuuri regulatsioon) alusel nõutav sellisest tegevusest teavitamine, on LEI kohustuslik juba alates 12. veebruarist 2014.

Alates 3. jaanuarist 2018 laieneb LEI rakendusala vastavalt uuele Euroopa finantsinstrumentide turgude direktiivile 2014/65/EU ja finantsmäärusele nr 600/2014 artikkel 26.

Järgmise aasta alguses peavad Euroopa finantsasutused/investeerimisteenuste pakkujad teavitama järelvalveasutusi kõikide oma juriidilistest isikutest klientide tehtud tehingutest, mis hõlmavad konkreetseid finantsinstrumente. Eestis teostab väärtpaberituru üle riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioon.

Selle tulemusena on Euroopas välja töötatud uus identifitseerimisnõue ehk LEI koodi registreerimiskohustus. Seda kohaldatakse iga juriidilise isiku suhtes, kes tegeleb kaubeldavate finantsinstrumentidega nagu aktsiad, võlakirjad, ETFid, tuletisväärtpaberid. LEI koodi ei ole vaja, kui klient teeb tehinguid kauplemiskohas mittekaubeldavate instrumentidega nagu fondiosakud, osaühingute osad. Kohustuslik identifitseerimine kehtib ostu ja müügi tehingute (ka börsiväline turg), mõnede konkreetsete ülekannete, vabatahtlike korporatiivsete toimingute ja annetuste kohta.

Mida see tähendab teile kui ettevõttele?

Kõik juriidilised isikud, kes soovivad osta või müüa ühte eespool nimetatud finantsinstrumentidest, peavad ennast LEI abil identifitseerima. Juriidiline isik vastutab ise oma LEI saamise eest.
Eraisikud ja ettevõtte osakonnad, millel puudub juriidiline autonoomia, ei vaja LEI-d.

Esita LEI taotlus

Esita taotlus LEI portaali https://www.lei.direct/en/lei-services/register-right-away/ kaudu. Teie firma andmed läbivad põhjaliku kontrolli. Heakskiidu korral saadetakse LEI kood teile e-posti teel. Küsimususte korral võtke meiega ühendust aadressil lei@gs1.ee või telefonil 6605535.

Hinnad

Esmane LEI taotlemine 89 EUR
LEI uuendamine 59 EUR
Hinnale lisandub Saksamaa käibemaks. Kui firma on registreeritud Eestis käibemaksukohustuslasena ja esitab VAT numbri, siis käibemaksu ei lisata.
LEI kehtib 1 aasta. Enne LEI kehtivusaja lõppu saadetakse firmale välja vastav teade.
LEI ületoomine mõne teise LEI väljastaja juurest on firmale tasuta.

LEI ületoomine

Kui teil on üks või mitu LEI-d ja soovite oma varasema LEI väljastaja juurest üle tulla meie juurde, siis registreerige palun end esmalt LEI portaali https://www.lei.direct/en/lei-services/register-right-away/ kaudu kasutajaks ning seejärel täitke vastav taotlusvorm "Transfer LEI" all.

LEI väljastajad teostavad seejärel omavahel LEI-i ülekandmise. Meie teavitame sellest ise teie praegust LEI väljastajat. Nemad omakorda paluvad teil kinnitada oma soovi teenusepakkuja vahetamiseks. Hiljem on nad kohustatud teie LEI-i üle kandma vastavalt GLEIFi eeskirjadele. Lisakulusid see teile kaasa ei too. Oma eelmise LEI teenusepakkujale tasutud summa kehtib kuni lepingu kehtivusaja lõpuni. Sellest kuupäevast oleme teadlikud ja teavitame teid LEI koodi uuendamise vajadusest õigeaegselt.