GS1-128 ja rakendusidentifikaatorid AI

Rakendusidentifikaator AI (Application Identifier) on prefiks, mis identifitseerib üheselt talle järgneva andmevälja sisu ja vormi. Iga AI koosneb kahest kuni neljast märgist ja sellele järgnevad andmed koosnevad tähtedest ja/või numbritest pikkusega kuni 30 märki. AI ja tema andmeväljad kodeeritakse kasutades vöötkoodistandardit GS1-128.

GS1-128 on kompaktne vöötkoodisümbol, mis võimaldab mitmetest erinevatest rakendusidentifikaatoritest ja nende andmeväljadest kombineerida üheainsa vöötkoodi.

Näiteid enimkasutatavatest rakendusidentifikaatoritest:
AI 01 – Toote GTIN kood (GTIN)
AI 02 – Transpordipakendis sisalduvate kaupade GTIN (CONTENT)
AI 00 – Transpordipakendi järjestikkood (SSCC)
AI 10 – Transpordipakendis sisalduvate kaupade partii number (BATCH/LOT)
AI 11 – Kauba valmistamise kuupäev (PROD DATE)
AI 15 – Kauba minimaalne säilivusaeg (BEST BEFORE/SELL BEFORE)
AI 17 – Kauba maksimaalne säilivusaeg (USE BY/EXPIRY)
AI 37 – Kauba kogus (QUANTITY)

GS1-128 näidiskood