GTIN-12/UPC-12 kasutatakse USA-s ja Kanadas realiseeritavatel kaupadel

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 C

UPC-12 näidiskood