SSCC (Serial Shipping Container Code) – transpordipakendi järjestikkood

SSCC-d kasutatakse kaubapartiide märgistamiseks teel kauba saatjalt lõpliku kauba vastuvõtjani. Kauba saatja märgistab iga transpordipakendi (konteineri, kaubaaluse vms.) selle komplekteerimisel unikaalse 18-numbrilise SSCC-ga. Konteinerile kinnitatakse SSCC-d kodeeriv vöötkoodisilt, mis kasutab GS1 süsteemi rakendusidentifikaatoreid AI (Application Identifiers) ja vöötkoodimärgistikku GS1-128. Rakendusidentifikaatorid on andmeväljade defineerimise prefiksid. Iga prefiks identifitseerib üheselt talle järgneva andmevälja sisu ja vormingu. Nii võib rakendusidentifikaatoriga määrata kindlaks näiteks kaubapartii numbri, koguse, valmistamise kuupäeva, parim enne kuupäeva, postiindeksi, toote valmistajamaa jne.


SSCC näidiskood